آزمایشگاهها و کارگاهها

نام : فاطمه 

نام خانوادگی : رضایی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

مدرک و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی میکرو بیولوژی

شماره تماس : 044319959900   داخلی 171

آخرین ویرایش۲۲ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۵۰۵