رئیس واحد

رئیس واحد

نام: سعید 

نام خانوادگی : مـــرادی

سمت : رئیس واحد 

مدرک : دکترای کامپیوتر

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۲۳