روابط عمومی

روابط عمومی

نام: محمد 

نام خانوادگی : علی اصغرپور

سمت : مسئول روابط عمومی

مدرک تحصیلی : لیسانس 

تلفن : 31959900 - 044 داخلی 118

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۲۹